Uluslararası Çalışmalarımız
 

AÇEV, uluslararası alanda erken çocukluk ve ebeveyn eğitimleri alanında geliştirdiği programları, bilgi ve tecrübelerini uluslararası alanda işbirliği anlaşmaları yaptığı kurumlar ile paylaşmaktadır. Uluslararası çalışmalarda AÇEV’in temel hedefi; yurt dışında bizzat program uygulamalarını gerçekleştiren değil erken çocukluk ve aile eğitimlerindeki uzmanlığı doğrultusunda bilgi transferi yapan ve yerelde uygulayıcı olan kurumlara danışmanlık desteği veren bir yapıda olmasıdır. Bu sebeple AÇEV, uluslararası program uygulama süreçlerinde sürdürülebilir bir eğitim ortamının yaratılabilmesi için eğitimciler yetiştirir ve program uygulamalarının gözlemlenmesini sağlayarak program uygulamalarına yönelik danışmanlık sağlar.


1993 yılından bu yana AÇEV 13 farklı ülkede yer alan kurumlar ile ortaklık gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler Avrupa ve Balkanlar’da Almanya, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, KKTC, Orta Doğu ve Asya’da Bahreyn, Lübnan, Ürdün ve Suudi Arabistan ve Orta Amerika’da Meksika’dır. Programlar Avrupa’da yaşayan Türk göçmenler ile Türkçe, Arapça konuşulan ülkelerde yerel halk ile Arapça ve İngilizce ve Meksika’da İspanyolca olarak uygulanmaktadır. 1993’ten bu yana gerçekleştirilen uluslararası program uygulama faaliyetleri çerçevesinde AÇEV 15.000’i aşkın anne, baba ve çocuğa ulaşmış, 250’den fazla Program Eğitimcisi yetiştirmiştir.


2013 itibariyle AÇEV programlarının uygulanmaya devam edildiği ülkeler; Almanya, Bahreyn, Belçika, Lübnan ve Suudi Arabistan’dır. Öte yandan, yurtdışında faaliyet gösteren yerel sivil toplum örgütleri ve hükümet kurumları tarafından AÇEV programlarını uygulamaya yönelik işbirliği talepleri alınmaya devam edilmektedir. 2012 yılı itibari ile ABD, Azerbaycan, Arnavutluk, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Estonya, Etiyopya, Hırvatistan, Fas, Filistin, Irak, Letonya, Karadağ, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Slovakya, Suriye, Tacikistan, Ukrayna’daki çeşitli kurumlardan AÇEV programlarını uygulamaya yönelik işbirliği talepleri alınmıştır. Uluslararası program uygulamalarına yönelik gelen işbirliği talepleri, kurumların yönetsel ve finansal kapasiteleri, eğitimci ve faydalanıcılara erişim olanakları doğrultusunda değerlendirilmektedir.


"2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 7 inci maddesi gereğince, İstanbul Valilik Makamının 15/11/2006 tarih ve 30545 sayılı Olur'ları ile izin verilmiştir."    
Intro   |    Ana Sayfa   |    benimleoynarmisin   |    acevokuloncesi   |    gelecegeilkadim   |    acevdeokuyaz   |    AÇEV İntranet    |    AÇEV Mail